Welcome to Blerina’s Blog!

You have reached my page today – thank you! This page is a personal space and has many posts – all about my thoughts and feelings.

Everything has a purpose, everything has a meaning but it is difficult to understand if you don’t try it yourself.

Welcome to my heart, welcome to my new site!


Faleminderit që ndodhesh sot në faqen time. Blogu im është një derë e vogël që hapet brenda shpirtit.

Kjo faqe më mundëson të jem gjithçka që dua, duke thënë me fjalë atë që shpesh e kam të vështirë ta shpreh me zë.

Çdo gjë e ka një shkak dhe një qëllim, çdo gjë e ka një kuptim, por është e vështirë ta kuptosh thelbin nëse nuk e provon në lëkurë.

Mirë se vjen në faqen time!

Signature